Offshore společnosti

Apostila

Apostila je doložka, ktorá preukazuje pravosť podpisu, pečiatky a dokumentu (väčšinou ju majú rodné listy, vysokoškolské diplomy, korporátna dokumentácia, plná moc a pod.). Pripája sa k oficiálnym listinám a dokumentom vo forme doložky na koniec dokumentu. Nahrádza tzv. superlegalizáciu.

Dokument potom nemusí byť overovaný zastupiteľským úradom štátu, v ktorom má byť dokument následne použitý (v zahraničí). Vystavuje sa v krajine, v ktorej bol dokument vytvorený, a to spravidla zvláštnym apostilným orgánom. Napríklad u nás, v Českej republike, toto overenie vykonáva Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky.

Je potrebné brať na vedomie, že táto overovacia doložka nepotvrdzuje obsah samotného dokumentu. Vždy overuje pravosť podpisu, podpisujúcu osobu, orgán, poprípade aj pravosť pečiatky či pečate.

Apostila vždy nesie nasledujúce náležitosti: krajinu, v ktorej bol dokument vydaný, totožnosť, pečiatku a funkciu osoby, ktorá vydáva apostilu, dátum legalizácie, informácie o úrade a registračné číslo apostily.

HAAGSKÝ DOHOVOR A APOSTILA

Použitie apostilnej doložky je limitované na štáty, ktoré sa stali súčasťou Dohovoru o zrušení požiadaviek overovania cudzích verejných listín. Tento Dohovor o zrušení požiadaviek overovania cudzích verejných listín bol prijatý v Haagu 5. októbra 1961 (tzv. Haagsky dohovor). Apostila sa vydáva v úradnom jazyku štátu, ale je potrebné, aby bol tento dokument preložený aj do druhého jazyka.

Vo väčšine prípadov však býva apostilná doložka aj dvojjazyčná. V takom prípade je to väčšinou anglický jazyk. Aj tak je vo väčšine prípadov nevyhnutné nechať overovaciu doložku súdne preložiť (napríklad pre Českú republiku).

Cieľom tohto Dohovoru o zrušení požiadaviek overovania cudzích verejných listín bolo predovšetkým zjednodušenie procesu tzv. superlegalizácie a efektívnejšej práce so zahraničnou dokumentáciou s medzinárodnou platnosťou.

Cena apostilácie je približne 200 – 450 Eur

Cena za apostilu je u našich klientov započítaná v cene korporátnych dokumentov. Presná cena v ostatných prípadoch je stanovená podľa jurisdikcie, v ktorej dokument vznikol. Cena apostily je potom konečná a žiadne ďalšie poplatky Vám za naše služby nie sú účtované. Kontaktujte nás a povieme Vám presnú cenu na základe Vašich informácií.

Offshore spoločnosti

Výhody

vstup na medzinárodný trh
daňové úľavy
menej administratívy
vrátane vedenia účtovníctva

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Související příspěvky

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme