POSTARÁME SA O VÁŠ BUSINESS

Náš tím

Máte záujem o naše služby?

Zanechajte nám telefón a my sa Vám ozveme

ph-karasph-karas

Mgr. Peter Karas, MBA

Peter Karas vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Vo svojom profesnom živote nazbieral dostatok skúseností pri vlastnom podnikaní, a preto je schopný navrhnúť optimálnu štruktúru spoločností aj pre veľké podniky. Pomôže Vám s riešením dlhopisových emisií, investičných spoločností a fondov v ČR/SR a zahraničí. Spolupracuje na niekoľkých úspešných krypto projektoch, venuje sa problematike krypto regulácií a krypto trhu.

karas@parkerhill.cz
+420 777 025 554

ph-kuceraph-kucera

Ing. Pavel Kučera

Pavel Kučera sa venuje prevažne zakladaniu českých spoločností a kombinácii českých spoločností so zahraničným spoločníkom, prípadne aj konateľom. Vlastné podnikateľské skúsenosti a štúdium vysokej školy mu umožňujú zhodnotiť konkrétne prepojenie slovenských a zahraničných spoločností v širších súvislostiach. S týmito aktivitami súvisí aj zriaďovanie odštepných závodov offshore spoločností v ČR.

kucera@parkerhill.cz
+420 774 553 446

ph-kalouskovaph-kalouskova

Barbora Karas, DiS.

Barbora sa stará o administratívne zázemie pri zakladaní a následnej správe zahraničných spoločností. Jej pracovnou náplňou je predovšetkým komunikácia s miestnymi úradmi, vyplňovanie a kompletizácia dokumentácie potrebných pre správny chod offshore spoločností. V týchto záležitostiach je nutná všeobecne dobrá znalosť legislatívnych pomerov a precíznosť.

barbora@parkerhill.cz
+420 702 155 499

ph-prechph-prech

Mgr. Ondřej Přech

Ondrej je absolventom právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Jeho špecializáciou je medzinárodné právo, vďaka čomu sa perfektne orientuje v oblasti globálneho obchodovania. Náplňou jeho práce je predovšetkým zakladanie a správa zahraničných spoločností po celom svete a nastavovanie efektívnych firemných štruktúr podľa klientskych požiadaviek. Ondrej pravidelne sleduje najnovšie trendy v offshore podnikaní. Dokáže spájať aj netradičné právne a daňové výhody rozličných jurisdikcií.

support@parkerhill.cz
+420 720 032 350

ph-kolinovaph-kolinova

Markéta Kolínová

Markéta je špecialistkou na on-shore spoločnosti. Venuje sa zakladaniu všetkých právnych foriem českých spoločností, ich správe a prevodom. Skvele sa orientuje aj v problematike odštepných závodov a iných menej bežných typov spoločností. Pri tejto práci je dôležitá najmä trpezlivosť a precíznosť pri príprave všetkých potrebných dokumentov. V neposlednom rade sa Markéta stará o poskytovanie a správu právnych adries a sídiel spoločností.

kolinova@parkerhill.cz
+420 725 526 259

Mgr. Michal Šrámek

Michal je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Už za doby svojho štúdia vďaka stážiam v niekoľkých advokátskych kanceláriách nazbieral skúsenosti naprieč celým právnym spektrom, čo mu dáva možnosť pozerať sa na problematiku medzinárodného podnikania v širších súvislostiach. Jeho špecializáciou je medzinárodné korporátne právo s presahom do oblasti AML a firemného compliance. Michal sa tiež zameriava na otváranie bankových účtov pre zahraničné entity, kedy v tejto oblasti pravidelne sleduje vývoj a je tak schopný pružne reagovať na rozličné požiadavky klientov.

sramek@parkerhill.cz
+420 778 070 404‬

Jaroslav Karas

Jaroslav má na starosť vnútro firemné procesy, kde sa neustále snaží nájsť priestor na zlepšenie a zefektívnenie. Jeho náplňou práce je aj komunikácia s klientmi a administratívne úkony spojené so zakladaním nových spoločností, či už v zahraničí alebo v Českej republike. K jeho činnostiam sa radí aj komunikácia s obchodným registrom, živnostenským úradom, notárom a advokátmi, s ktorými spolupracujeme pri zakladaní spoločností.

consultancy@parkerhill.cz
+420 602 488 808

Ing. et Ing. Pavel Urban

Pavel je absolventom odboru technická kybernetika na Západočeskej univerzite v Plzni a absolventom odboru personálny manažment a podniková ekonómia a manažment na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V roku 1996 sa stal daňovým poradcom (KDP ČR) a od roku 2003 je audítor (KAČR).

Pavlovou náplňou práce je predovšetkým zodpovednosť za kontrolu kvality účtovných a poradenských služieb, vedenie účtovníctva vybraným subjektom, spracovanie účtovných závierok podľa slovenských i medzinárodných účtovných štandardov, zostavovanie výkazov a reportov. Špecializuje sa na riešenie komplikovaných účtovných prípadov, metodické vedenie účtovníctva a spracovanie daňových priznaní.

Pre klientov poskytuje všeobecné daňové poradenstvo tak z hľadiska hmotnoprávneho v oblasti priamych a nepriamych daní, so špecializáciou na daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty a vybrané prvky medzinárodného zdanenia z pohľadu českej legislatívy, ako aj z hľadiska daňového procesu. V neposlednom rade sa zaoberá vedením personálnej a mzdovej agendy.

dane@parkerhill.cz
+420 720 032 355

Bc. Tereza Jůnová

Tereza účtuje už takmer 10 rokov. Účtovníctvu sa venovala pri štúdiu na prevádzkovo ekonomickej fakulte Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Má skúsenosti s účtovaním spoločností s rôznymi ekonomickými činnosťami aj účtovaním fyzických osôb. Jej hlavnou náplňou práce je pravidelné vedenie účtovníctva, spracovanie priznania k DPH, kontrolných a súhrnných hlásení. Spracováva tiež aj priznanie k dani z príjmov. Kontroluje, či sú priznania spracované a odoslané na príslušné úrady včas. Klientom tiež zasiela pravidelné reporty o stave ich hospodárenia.

podpora.dane@parkerhill.cz
+420 702 155 505

Tereza Rybáčková

Tereza sa venuje spracovaniu dokladov k DPH a jeho následnému priznaniu. Zároveň sa stará o neplátcov dane z pridanej hodnoty, ktorým zaúčtováva doklady k dani z príjmu a vystavuje daňové priznanie. Prihlasuje zamestnancov spoločností na príslušné inštitúcie (ÚP, ČSSZ, ZP). V súčasnej dobe študuje odbor Financie, účtovníctvo a dane na Ekonomicko- správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

rybackova@parkerhill.cz
+420 725 455 151

Zaujíma Vás viac?

Komplexnosť

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Požiadajte o bezplatnú konzultáciu

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme

Komplexnosť

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštívte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastúpenie pre ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme