• Úvod
  • Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Daň z pridanej hodnoty (skratka DPH) je jedným z najdôležitejších príjmov štátnych rozpočtov. Je to typ univerzálnej nepriamej dane a uplatňuje sa pri nákupe väčšiny tovarov a služieb. Predmetom dane je dodanie tovaru, prevod nehnuteľnosti alebo poskytnutie služby za odplatu fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá samostatne uskutočňuje ekonomické činnosti. V Českej republike bola táto daň zavedená 1. januára 1993 a nahradila tak predtým používanú daň z obratu.

Princíp DPH spočíva v zdanení novo pridanej hodnoty výrobku, či služby na každom stupni spracovateľsko-obchodného reťazca. Pridaná hodnota výrobku na každom stupni dodávateľského reťazca sa počíta ako rozdiel cien medzi vstupmi a výstupmi. Každý článok tohto reťazca (dodávateľ, výrobca, obchodník…) potom odvedie svoj diel DPH a vo finále je suma týchto čiastok naúčtovaná koncovému spotrebiteľovi, ktorý ju zaplatí k cene výrobku či služby.

Platcom dane z pridanej hodnoty sa v Česku musí povinne stať subjekt, ktorého obrat presiahol za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov čiastku 1 000 000 Kč. Od 1. januára 2010 sa platcom DPH stáva aj každý český podnikateľ, ktorý poskytne alebo prijme službu od podnikateľa registrovaného k DPH v inom štáte EÚ, a to bez ohľadu na výšku obratu.

V ČR existuje štátom vedený online Register platiteľov DPH, kde si ktokoľvek môže zistiť, či je daný subjekt platcom DPH alebo nie.

Na úrovni EÚ potom existuje systém VIES, ktorý slúži na overovanie daňového identifikačného čísla (DIČ) na účely DPH.

Dane

Výhody

daňové poradenstvo
individuálny prístup
pre CZ/SK aj zahraničné entity

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme