• Úvod
 • Kryptoměny – licence
Offshore společnosti

Kryptoměny – licence

Niektoré jurisdikcie túto problematiku vytesnili na ako okrajovú ekonomickú záležitosť (Belize, Vanuatu, Seychelly a pod.). Iné jurisdikcie sa snažia obchod s kryptomenami korigovať, usmerňovať a licencovať aspoň obchodovanie s nimi.

Estónsko

O Estónsku sa hovorí ako o prvej „krypto-krajine“ na svete. V rámci Európy tu došlo k najväčšiemu pokroku v oblasti digitalizácie verejnej správy, estónska vláda aktívne podporuje technológiu blockchain a je priaznivo naklonená kryptomenám a podnikateľským zámerom spojeným s kryptomenami, ICO či burzou elektronických peňazí.

Na rozdiel od opatrného a neistého prístupu európskych inštitúcií a národných bánk je Estónsko na blockchain pripravené a zaujalo ku kryptomenám veľmi ústretový a progresívny postoj.

Estónska legislatíva napríklad umožňuje plne regulovanú ponuku tokenov digitálnej meny (ICO cryptocurrency). Prostredníctvom estónskej spoločnosti tak možno emitovať digitálnu menu cez členský štát Európskej únie.

Estónsko ponúka aj plne regulovanú licenciu na zámenu kryptomien. Táto licencia umožňuje poskytovať výmenu fiat meny za digitálnu menu a naopak.

Ďalšou licenciou, ktorú je možné u tamojšieho regulátora získať, je licencia na poskytovanie služby elektronickej peňaženky. Týmto spôsobom je možné právne a regulatorne ošetriť kľúčové oblasti pre záujemcov o podnikanie s kryptomenami.

Uvedené licencie môžu byť vhodným prostriedkom pre rozvoj vášho podnikania a zaistia plne regulovaný vstup na trh digitálnych mien.

Proces založenia spoločnosti a získanie licencie DLT

Žiadosť o vyššie uvedenú licenciu (licence) musí byť podaná prostredníctvom spoločnosti registrovanej v Estónsku, alebo prostredníctvom registrovanej pobočky zahraničnej spoločnosti v Estónsku. Najjednoduchšou cestou je založenie miestnej spoločnosti.

V prípade, že chcete založiť spoločnosť na diaľku (bez návštevy Estónska), založenie obvykle trvá 2–3 týždne.

Ak si vyberiete ready-made spoločnosť, ktorá je už založená a bude sa prevádzať na vaše meno, budete musieť navštíviť Estónsko na 1 deň. Počas tohto dňa vám prevedieme akcie a členstvo v spoločnosti. Zmeny budú viditeľné v obchodnom registri v priebehu niekoľkých dní (max. 1 týždeň).

Vyššie uvedené licencie DLT je možné získať počas veľmi krátkej doby (spravidla trvá licenčný proces 2 až 3 týždne). Potom, čo je spoločnosť zaregistrovaná a obdržíme od vás všetky potrebné informácie a dokumenty, o zvyšok sa postaráme sami a dokončíme proces žiadosti o licenciu.

přehled kryptoměn

Po získaní licencie je spoločnosť kvalifikovaná ako finančná inštitúcia, ale nemá žiadne zvláštne požiadavky na podávanie správ daňovým orgánom. Účtovníctvo musí byť vedené rovnako ako u iných spoločností. Regulačnému orgánu nie je potrebné podávať žiadne zvláštne hlásenia, ale FIU môže z času na čas vzniesť otázky týkajúce sa činnosti spoločnosti.

Predbežné poplatky

Potom, čo je miestna spoločnosť zaregistrovaná a sú zhromaždené všetky požadované dokumenty, je potrebné zaplatiť štátny poplatok vo výške 345 EUR a požiadať o licenciu (licence).

Získanie právneho stanoviska

Estónsky úrad pre finančný dohľad (EFSA) uvádza, že mince a tokeny môžu byť v niektorých prípadoch kvalifikované ako cenné papiere, čo znamená, že predpisy a licencie na činnosť môžu byť odlišné.

Ak sa domnievate, že plánované podnikanie vašej spoločnosti nespadá do záberu vyššie uvedených licencií, odporúčame vám vykonať predbežnú právnu analýzu, aby ste zistili, aké licencie na činnosť alebo registrácia vyžaduje váš obchodný model.

Licencia na Estonian Financial Intelligence Unit (FIU)

Žiadosť o licenciu na činnosť spracuje Finančná spravodajská jednotka (FIU) s tým, že poskytne alebo odmietne poskytnúť licenciu na činnosť do 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. V priebehu procesu má FIU právo požadovať ďalšie informácie a vysvetlenie k plánovanej činnosti. Licencia bude vydaná po dodaní všetkých požadovaných informácií a splnení všetkých podmienok.

Dokumenty predkladané úradom

 • Overené kópie pasov všetkých spriaznených osôb (akcionárov, členov predstavenstva, konečných benefičných vlastníkov a zodpovedných osôb)
 • Overený doklad o adrese všetkých vyššie uvedených osôb
 • Osvedčenie o evidencii odsúdenia (resp. výpis z registra trestov) vyššie uvedených osôb

Všetky dokumenty musia byť spravidla v angličtine (alebo v ruštine) a musia byť opatrené apostilou. Tieto dokumenty nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Žiadateľ je tiež povinný predložiť prevádzkový poriadok na účely AML (Anti-Money Laundering). Úradníci majú právo požiadať o doplňujúce informácie a často požadujú:

 • Životopisy spriaznených osôb
 • Popis plánovanej činnosti

Gibraltár

V súvislosti s aktuálnym trendom v oblasti kryptomien je veľmi vhodné vlastniť licencovanú spoločnosť, ktorá má všetky oprávnenia na podnikanie s kryptomenami (tzv. DLT licencie). Oblasť kryptomien je v súčasnosti veľmi rastúcim segmentom a možno očakávať ďalšiu a dôslednejšiu reguláciu tohto odvetvia.

V mnohých štátoch je trh a podnikanie s kryptomenami obmedzované, pretože samotná podstata týchto platobných prostriedkov je pre väčšinu štátov neuchopiteľná a nevítaná. V nasledujúcich rokoch bude tento prostriedok regulovaný v ďaleko väčšej miere, pretože predstavuje okrem iného veľmi vítaný prostriedok pre tzv. šedú ekonomiku.

Ako založiť kryptomenu s DLT licenciou?

Vzhľadom na to, že spoločnosti podnikajúce v oblasti kryptomien musia mať k svojim podnikateľským aktivitám príslušnú licenciu, je ideálne, aby štruktúra spoločnosti bola plne transparentná. Na tieto účely je možné využiť tzv. „nominee“ konateľa, ktorý je menovaný a dosadený do konkrétnej spoločnosti, a formálne tu vykonáva funkciu konateľa.

žádost o dlt licenci

Vzhľadom na to, že schvaľovací proces pozostáva z preverovania všetkých osôb zapojených do spoločnosti, je nutné dosadiť ako konateľa človeka, ktorý nevykonáva funkciu konateľa vo väčšom počte spoločností.

Proces založenia spoločnosti a získanie licencie DLT

Prvým krokom je založenie spoločnosti na Gibraltári, avšak už pri jej zakladaní je nutné počítať so zameraním tejto spoločnosti na podnikanie v oblasti virtuálnych mien. Poplatky za založenie kryptomeny sú tu úplne rovnaké ako v prípade klasickej spoločnosti na Gibraltári. Čo sa týka poplatkov za získanie licencie DLT, tie sa môžu líšiť v závislosti na rade rôznych aspektov.

Predbežné poplatky

Pri žiadosti o licenciu je nutné zaplatiť nevratný poplatok za posúdenie rizika pri schvaľovacom procese. Naša kancelária v Gibraltári je povinná preskúmať úplný opis podnikateľských aktivít spoločnosti a v súvislosti so získaním licencie DLT zistiť pravdepodobnosť, že bude licencia udelená. Tento poplatok je 1 000 EUR – 1 700 EUR.

Získanie právneho stanoviska

Pred začatím žiadosti sme povinní získať právny názor miestneho právnika, ktorý sa špecializuje na túto problematiku. Náklady na túto aktivitu dosahujú zhruba 2 600 EUR.

Poplatok za pomoc s licenčnou žiadosťou je od 4 800 EUR.

Licencia na Komisiu pre finančné služby Gibraltáru (GFSC)

Akonáhle boli urobené všetky vyššie uvedené kroky, je potrebné zaplatiť GFSC poplatok za samotnú licenciu. O výške poplatku rozhoduje GFSC a závisí od zložitosti a rizika spojeného s aktivitou a majetkom spoločnosti.

Výška poplatku je minimálne 13 000 EUR a môže byť na úrovni až 40 000 EUR alebo v niektorých zložitých prípadoch aj viac. Po získaní licencie musí byť tento poplatok (často však iba jeho časť), hradený každoročne za účelom obnovenia licencie.

Licencia DLT je potrebná pre spoločnosti, ktoré vykonávajú ťažbu, výmenu alebo ukladanie virtuálnych mien

 • Získanie licencie DLT môže trvať niekoľko týždňov, možno aj mesiacov
 • Klient má povinnosť vyjadriť sa o jeho podnikaní s úradmi na Gibraltári a tiež bude musieť vykonať prezentáciu s podrobnosťami o zamýšľaných aktivitách spoločnosti (obvykle na záver licenčného procesu)
 • Klient má povinnosť mať v Gibraltári fyzickú kanceláriu a zamestnancov, bude povinný predložiť orgánom adresu s uvedením adresy svojej kancelárie
 • Každoročné požiadavky zahŕňajú obvyklé požiadavky na bežné spoločnosti na Gibraltári, ktoré zahŕňajú podávanie ročných výkazov, účtov a daňových priznaní. Klient bude musieť tiež každoročne obnovovať licenciu DLT
 • Akonáhle spoločnosť získa licenciu, je možné otvoriť bankový účet spoločnosti
 • V prípade záujmu o licenciu je najprv nutné vypracovať hodnotenie rizík spoločnosti a zhodnotenie podnikateľských aktivít. Na to potrebujeme nasledujúce dokumenty: podrobný podnikateľský plán, ktorý pokrýva všetky aspekty plánovanej činnosti v nasledujúcich dvoch rokoch, vrátane rozsahu činnosti a všetkých procesov, ktoré sa majú uskutočniť, vrátane finančných tokov.
 • Ďalej je na začiatku procesu nutné predložiť tieto dokumenty: história / životopis riaditeľov, zdroj počiatočného kapitálu, adresa webových stránok, identifikačné čísla všetkých konateľov vrátane kópie pasu a kópie aktuálneho výpisu z bankového účtu.

GFSC si môže v priebehu licenčného procesu vyžiadať aj ďalšie podklady a dokumenty.

Uvedomte si prosím, že udelenie licencie môže byť dlhý proces a v žiadnej fáze žiadosti nemôžeme zaručiť úspech. GFSC má v tomto zmysle veľmi široké právomoci a na udelenie licencie nie je právny nárok. Vezmite prosím na vedomie, že všetky ceny sú približné.

Nezabudnite ani na problematiku zdanenia kryptomien.

dlt licence - jak ji získat

Kryptomeny

Výhody

Prevedieme Vás svetom kryptoaktiv
Držíme krok s technol. pokrokom
S nami môže byť krypto-vizionár každý

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme