• Úvod
  • Cenník bankových licencií
Offshore společnosti

Cenník bankových licencií

Väčšina dostupných jurisdikcií je uvedená v tabuľke nižšie, pričom ich poplatky zvýšili požadovanú výšku splateného kapitálu pri neobmedzenej licencii alebo licencii triedy A na najmenej 500 000 USD a požadujú minimálnu bilanciu najmenej 1 milión USD, čo je často viac ako suma, ktorú treba zložiť u centrálnej alebo štátnej banky ako zaisťovací vklad pre prípad likvidácie banky.

Vo väčšine prípadov sú teraz uprednostňovanou čiastkou, ktorá má zaistiť súhlas, 3 milióny USD a viac, a ďalej silný business tím s príslušnými skúsenosťami. Ako už bolo uvedené vyššie, je tu požiadavka založiť fyzickú prevádzkareň v offshore jurisdikcii udeľujúcej licenciu, prinajmenšom s dvoma miestnymi zamestnancami, s tým, že jeden z nich musí byť osoba manažérskeho formátu s potrebnou podrobnou praktickou skúsenosťou v rámci činností banky.

 
Porovnanie nákladov na založenie a licenčné poplatky
 
 

* Poplatok za založenie zahŕňa poplatky za odborné poradenstvo pri zakladaní spoločnosti, poplatok za spracovanie firemných dokumentov, odmenu notára, legalizáciu, poplatky za podanie a kolkové poplatky splatné za štandardný schválený kapitál. Upozorňujeme, že všetky tu uvedené poplatky podliehajú zmenám.

* Ročné poplatky za domicil, splatné ročne vopred, zahŕňajú poskytnutie sídla, ktoré požaduje miestna právna úprava obchodných spoločností, tajomníka spoločnosti (konateľa) alebo registrovaného zástupcu.

* Ďalej sa účtujú výdavky na odovzdanie dokumentov kuriérom.

* Minimálne požiadavky na splatený kapitál sa pohybujú od 1 milióna USD a vyššie. (Výška splateného kapitálu, v rámci obmedzenej licencie, sa obvykle pohybuje v rozmedzí 250 000 USD až 500 000 USD).

V prípade záujmu o založenie banky v jednej z týchto jurisdikcií nám prosím zašlite e-mail s vašimi podrobnými požiadavkami a plánmi.

Máme skúsenosť, že veľká väčšina tých, ktorí sa na nás obracajú so žiadosťou o získanie bankovej licencie, buď nemá nevyhnutný kapitál, dlhú históriu svojho podniku, bankové skúsenosti alebo iné požiadavky, ktoré sú potrebné na uspokojenie licenčných úradov vo väčšine uvedených jurisdikcií. Ďalej niekoľko z týchto jurisdikcií, hoci je teoreticky otvorená novoprijatým, môže fungovať veľmi selektívne v tom zmysle, komu skutočne licenciu udelí, a to aj vtedy, ak žiadatelia spĺňajú všetky minimálne požiadavky.

Mnoho z nich sa opája nostalgickým presvedčením, že stále skutočne existujú krajiny, ponúkajúce bankové licencie s minimálnymi kapitálovými požiadavkami, aké tu existovali v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Všetky tieto krajiny už dávno sprísnili svoje uvoľnené požiadavky a offshore bankové licencie už nevydávajú. Preto je nutné vyššie uvedený výpočet považovať za veľmi subjektívny a súčasne za zoznam, ktorý podlieha neustálym zmenám. Všetky vyššie uvedené štáty vydajú licencie za určitých podmienok, realita je však taká, že aj keď platia minimálne požiadavky, licencia sa vydáva len vtedy, ak žiadateľ príde na stôl s ponukou, ktorá je významne vyššia ako minimálne požiadavky.

Preto je potrebné vyššie uvedený zoznam považovať za veľmi subjektívny a súčasne za zoznam, ktorý podlieha neustálym zmenám. Všetky vyššie uvedené štáty vydajú licencie za určitých podmienok, realita je však taká, že aj keď platia minimálne požiadavky, licencia sa vydáva iba vtedy, ak žiadateľ príde na stôl s ponukou, ktorá je významne vyššia ako minimálne požiadavky.

Skutočnosť je taká, že napríklad štáty ako Svätý Vincent a Vanuatu majú minimálnu kapitalizačnú požiadavku vo výške 1 milióna USD (čo predstavuje absolútne súčasné minimum kdekoľvek na svete). Avšak pre úspešný výsledok bude treba najmenej dvojnásobok až trojnásobok minimálnej požiadavky. Preto odporúčame, aby mal potenciálne úspešný žiadateľ minimálny kapitál aspoň vo výške 3 miliónov USD, ak má mať zaistený úspešný a rýchlo vybavený proces získania bankovej licencie.

Offshore spoločnosti

Výhody

vstup na medzinárodný trh
daňové úľavy
menej administratívy
vrátane vedenia účtovníctva

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme