• Úvod
 • Gibraltar – obchodný účet
Offshore společnosti

Gibraltar – obchodný účet

Offshore účet obchodníka

Založte si offshore spoločnosť s účtom obchodníka, ktorý umožní prijímať online platby na vašom e-shope alebo webových stránkach.

Offshore spoločnosť bude registrovaná na Gibraltáre, čo prináša výhody v podobe nízkeho zdanenia, súkromia a právnej stability. Založenie spoločnosti je záležitosťou niekoľkých dní.

Ako rezidentná spoločnosť nemusíte platiť DPH a daň z príjmu právnických osôb činí iba 10%.

Každý, kto na Gibraltári podniká v oblasti elektronického obchodu tu musí mať svoju kanceláriu, ale aj s tým vám pomôžeme.

Účet obchodníka a bankový účet

Ak v rámci vášho podnikania potrebujete prijímať platby prostredníctvom debetných a kreditných kariet, bude pre vás účet obchodníka nevyhnutný. V dnešnej dobe prísnych bankových regulácií môže byť otvorenie účtu obchodníka pre medzinárodnú obchodnú spoločnosť ťažké a časovo veľmi náročné.

V rámci nášho balíčka offshore účet obchodníka vám otvoríme nielen bankový účet pre vašu spoločnosť, ale tiež umožníme stať sa plne funkčným e-obchodníkom s možnosťou prijímať platby online.

Naše účty obchodníka umožňujú prijímať platby pomocou PayPal, Securepay alebo Easy Pay a ďalších európskych poskytovateľov. Bankový účet bude vedený u spoľahlivej a dôveryhodnej Gibraltar International Bank.

Predpisy proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí samozrejme platia aj na Gibraltári, otvorenie účtu tak nemôžeme 100% garantovať.

Prečo si založiť spoločnosť na Gibraltári?

Gibraltár ako britské zámorské územie je súčasťou EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Má preto prístup na jednotný európsky trh a môže profitovať z európskych pravidiel o voľnom pohybe tovaru, osôb, služieb a kapitálu.

Gibraltár nepatrí do Schengenského priestoru, nie je súčasťou colnej únie EÚ a nepodlieha spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. Územie Gibraltáru nie je na účely DPH považované za územie Európskej únie, ale považuje sa za tretiu krajinu.

Jednotný európsky pas umožňuje gibraltarskym spoločnostiam pôsobiť v oblasti bankovníctva, investičných služieb, poistenia a ďalších služieb v rámci všetkých 30 krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru a prístup na trh s 500 miliónmi obyvateľov. Vďaka modernému medzinárodnému letisku ponúka Gibraltár jednoduché spojenie s celou Európou.

Hlavné výhody gibraltárskej spoločnosti

 • súkromie
  • v právnom systéme Gibraltáru neexistuje žiadny predpis, ktorý by ukladal zverejňovať informácie o skutočnom vlastníkovi gibraltárskej spoločnosti. Informácie možno zverejniť iba na príkaz Najvyššieho súdu
 • dane
  • na Gibraltári neexistuje DPH, spoločnosť teda nemá žiadnu povinnosť k DPH
  • spoločnosti založenej na Gibraltári sú oslobodené od miestnych daní
  • sadzba dane z príjmu právnických osôb je 10%
 • jednoduchosť
  • registrácia spoločnosti prebieha na diaľku, nie je vyžadovaná osobná návšteva
  • nie je stanovená minimálna výška základného imania
  • k založeniu spoločnosti postačí 2 osoby

Daňové aspekty podnikania z Gibraltáru

Právny systém Gibraltáru vychádza z common law, teda z anglického zvykového práva. Právny poriadok je ale oddelený od práva Spojeného kráľovstva.

Spoločnosti, ktoré nie sú na Gibraltári rezidentné a ktorých zdroj príjmov nie je na Gibraltári nemusia platiť daň z príjmov.

Gibraltár nepozná daň z kapitálových ziskov, daň z majetku, daň z predaja a ani daň z pridanej hodnoty. Hlavnou daní je tu daň z príjmu právnických osôb vo výške 10% a príspevky na sociálne zabezpečenie. Niektoré transakcie a presuny majetku vyžadujú kolkovné.

Čo je zahrnuté v cene:

 • založenie Ltd. spoločnosti na Gibraltári
 • štátne registračné poplatky
 • registrované sídlo na 1 rok
 • registrovaný zástupca na 1 rok
 • výpis z obchodného registra
 • stanovy
 • zoznam riaditeľov
 • zoznam akcionárov
 • akcie
 • živnostenské oprávnenie
 • účet obchodníka
 • bankový účet

Časová náročnosť

Prvým krokom je založenie spoločnosti a jej zapísanie do obchodného registra Gibraltáru. Registračný proces je dokončený približne za 5 pracovných dní.

Založenie firemného účtu zvyčajne zaberie okolo 10 pracovných dní od okamihu, keď sú podpísané a preverené všetky požadované dokumenty.

Otvorenie účtu obchodníka trvá podľa momentálnej vyťaženosti banky 4 až 6 týždňov.

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Názov

Názov novej spoločnosti by mal byť v angličtine a odlišný od už existujúcich názvov. Povinná koncovka je Ltd. alebo Limited.

Personálne obsadenie

Gibraltárska spoločnosť musí mať aspoň jedného riaditeľa, jedného akcionára a jedného tajomníka. Nie je tu žiadna požiadavka na občianstvo alebo rezidenciu; riaditelia, akcionári aj tajomník môžu byť občania ktoréhokoľvek štátu.

Ak je riaditeľ a akcionár rovnaká osoba, treba ako tajomníka vymenovať odlišnú osobu. Gibraltárskou spoločnosť teda môžu založiť najmenej dve osoby.

Riaditelia a akcionári spoločnosti sú uvedení vo verejných záznamoch. Pokiaľ hľadáte maximálne súkromie, je možné využiť služby nominee riaditeľa, nominee akcionárov aj nominee tajomníka.

Základný kapitál

Na Gibraltári neexistuje požiadavka na minimálne základné imanie pre založenie spoločnosti. Štandardná menou je britská libra a štandardným základným kapitálom je 2000 GBP, rozdelených na 2000 akcií à 1.00 GBP.

Navyše, akcionárom nemusí byť upísané všetky vydané akcie. Napríklad vaša spoločnosť môže mať 2000 akcií, ale akcionárom vydáte iba 100 akcií. Zvyšné akcie budú klasifikované ako “plávajúce akcie”.

Prevádzka spoločnosti

Pre správne fungovanie spoločnosti na Gibraltári je potrebné každoročne splniť určité náležitosti a požiadavky. K finančným požiadavkám patrí ročný obnovovací poplatok, úhrada nákladov za registrované sídlo a platba za registrovaného zástupcu. Zákonné povinnosti sú dve – podávať ročnú účtovnú závierku a daňové priznanie.

O termíny sa nemusíte starať, vždy vám včas pošleme upozornenie. Za plnenie povinností sú podľa gibraltárskeho práva zodpovední riaditelia.

Ročné poplatky

Gibraltárska spoločnosť musí byť každoročne obnovená u registračného agenta a úradov v Gibraltári. Je tiež potrebné, aby spoločnosť každý rok obnovovala svoje živnostenské oprávnenie.

Obnovenie spoločnosti zabezpečuje, že je z pohľadu úradov na Gibraltári udržiavaná v tzv. Dobrom stave. Pokiaľ využívate nominee servisu, treba každoročne obnovovať aj túto službu.

V ročnom obnovovacím poplatku je zahrnuté:

 • registrované sídlo
 • registrovaný zástupca
 • štátne poplatky
 • živnostenské oprávnenie

Okrem vyššie uvedeného je potrebné počítať aj s platbou za vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania.

Auditovaná účtovná závierka cca 2.900 EUR

Daň z príjmu právnických osôb cca 2.900 EUR

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Kontaktujte nás pre informácie o individuálnych požiadavkách a dodatočných službách, ako je nominee servis alebo apostilované dokumenty.

ČO JE POTREBNÉ K ZALOŽENIE

 • overená kópia cestovného pasu
 • overený doklad o adrese (aktuálne vyúčtovanie za vodu, elektrinu, internet …)
 • životopis v angličtine / profil na LinkedIn
 • doklad o pôvode príjmov (výplatná páska, výpis z bankového účtu

Offshore spoločnosti

Výhody

vstup na medzinárodný trh
daňové úľavy
menej administratívy
vrátane vedenia účtovníctva

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme