BALÍČK SLUŽIEB BASIC

Špecifikácia klienta:

 • neplátca DPH
 • nie príliš aktívna podnikateľská činnosť
 • malá frekvencia fakturácie a nákupov
 • napr. spoločnosť držiaca podiely v iných spoločnostiach (holdingové štruktúry)
 • počet dokladov menej ako 10 ks
 • žiadne mzdy, sklady, majetok

POSKYTNUTÉ SLUŽBY V RÁMCI BALÍČKA BASÍC:

 • vedenie účtovníctva (hlavná kniha, peňažný denník, knihy vystavených a prijatých faktúr)
 • kontrola a spracovanie externých účtovných dokladov
 • spracovanie interných dokladov
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznanie k DPPO
 • účtovné a daňové poradenstvo v bežnom rozsahu

POSKYTOVÁNIE ÚČTOVNÍCH SLUŽIEB:     2 000 Kč / mesiac

BALÍČEK SLUŽIEB STANDARD:
BALÍČEK SLUŽEB PROFESSIONAL:

Špecifikácia klienta:

 • malé a stredné podniky
 • pláťiteľ DPH
 • aktívna podnikateľská činnosť (aj na medzinárodnej úrovni)
 • počet dokladov 50 – 200 ks
 • zamestnávanie zamestnancov
 • skladové hospodárstvo, výroba
 • vlastniaci investičný majetok (hmotný, nehmotný, finančný)
 • využívanie dotačných prostriedkov, grantov, atď…

POSKYTNUTÉ SLUŽBY V RÁMCI BALÍČKA PROFESIONAL:

 • vedenie účtovníctva (hlavná kniha, peňažný denník, knihy vystavených a prijatých faktúr)
 • kontrola a spracovanie externých účtovných dokladov
 • spracovanie interných dokladov
 • vedenie skladovej evidencie
 • spracovanie účtovných reportov
 • spracovanie priznania k DPH a povinných príloh
 • spracovanie kontrolného hlásenia
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznanie k DPPO
 • služby daňového poradcu (celková daňová problematika)
 • účtovné a daňové optimalizácia
 • poradenstvo k aplikácii medzinárodného zdanenia
 • zabezpečenie všetkej elektronickej komunikácie s finančnou správou

POSKYTOVÁNÍ ÚČTOVNÍCH SLUŽIEB:     12 500 Kč – 25 000 Kč / mesiac

MZDOVÁ A PERSONÁLNA EVIDENCIA:
DALŠÍE SLUŽBY:

Parker Hill

Požádejte o konzultaci zdarma

Bezpečnost

Nenechte se bezdůvodně tahat po soudech a exekucích.

Podpora

Máte společnost a nevíte, jak ji efektivně řídit? Nejste si jisti, zda máte splněné zákonné povinnosti?

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

info@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill LLP

Office 3.11, NWMS Center, 3rd Floor
31 Southampton Row, London
WC1B 5HJ
United Kingdom

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill LLP

Odštěpný závod
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

IČO: 082 10 683

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme