Daně

Daňové raje

Pojem daňový raj je rozšírený termín, hojne používaný v našich aj zahraničných médiách, presná definícia ale nikde upravená nie je. Ako fungujú daňové raje? Daňovým rajom sa označujú štáty alebo regióny, ktoré umožňujú spoločnostiam a jednotlivcom významne znížiť daňovú záťaž alebo ochrániť a ukryť majetok.

Prvým daňovým rajom v Európe sa v 16. storočí stalo holandské Flámsko. Tieto ostrovy minimalizovali clá v prístavoch a obchodníci s vlnou sa tu potom stretávali k obchodným transakciám, aby sa vyhli vysokým prístavným clám v anglických prístavoch. Podobne obchodníci v starom Grécku využívali ostrovy v blízkosti Atén, aby nedošlo k zníženiu ich zisku o 2% clo, ktoré bolo uvalené na dovoz a vývoz z mesta.

Všeobecne povedané sú daňové raje štátmi, v ktorých funguje veľmi nízke zdanenie hospodárskych výsledkov, v niektorých prípadoch nie je zisk obchodných spoločností zdanený vôbec. Ďalšou výhodou krajín, označovaných ako daňové raje je jednoduché založenie a registrácia obchodných spoločností, politická stabilita krajiny a dobrá finančná infraštruktúra.

Zákony a právne predpisy sú jednoduché a prehľadné a k ich zmenám dochádza len zriedka. Výhodou firmy založenej v daňovom raji sú veľmi nízke administratívne povinnosti vo vzťahu k štátnemu aparátu.

založení firmy - daňové ráje

Súčasne daňové raje zabezpečujú aj ochranu investorov, ktorým je zachovaná anonymita vo vzťahu k obchodnej činnosti aj k spoločnostiam. Napríklad pri medzinárodnej výmene dát a informácií nebývajú daňové raje spravidla ochotné spolupracovať s orgánmi cudzích krajín. Vo väčšine daňových rajov nie sú ani registre vlastníkov, či akcionárov verejne prístupné.

Medzi najobľúbenejšie daňové raje sveta patria napríklad Kajmanie ostrovy, Panama, Seychely, Hong Kong, Belize, ale aj Gibraltár alebo Veľká Británia. Spojené štáty americké obvykle nie sú považované za klasický daňový raj, avšak za splnenie určitých podmienok ako daňový raj fungujú

Každá z jurisdikcií označovaná ako „daňový raj“ sa svojimi výhodami líši a každá je vhodná na iné účely. V praxi sa preto niekedy daňové raje rôzne kombinujú tak, aby bol čo najefektívnejšie dosiahnutý zamýšľaný účel pri zakladaní firmy v daňovom raji.

daňové ráje - kontakt

Dane

Výhody

daňové poradenstvo
individuálny prístup
pre CZ/SK aj zahraničné entity

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme