• Úvod
  • Odštěpný závod

Odštěpný závod

Odštěpný závod – výhodná forma podnikání

Už jste o něm slyšeli? Ačkoliv se u nás tato forma podnikání zákonem o obchodních korporacích z roku 2014 přejmenovala, jedná se o totéž, co bylo dříve nazýváno organizační složka. Odštěpný závod je část společnosti, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost, a je jako odštěpný závod zapsána do obchodního rejstříku.

Nejčastěji se zřejmě setkáte s odštěpným závodem zahraniční právnické osoby, který je zapsán do obchodního rejstříku České republiky.

Mezi ty známější patří třeba odštěpný závod mBank S.A., Generali CEE Holding B.V., Bank of China (Hungary) Close Ltd., Western Union International Bank Gmb, HBNP Paribas Personal Finance SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, LUKOIL Lubricants Europe GmbH, Cisco International Limited.

Odštěpný závod ale může mít i česká společnost na území ČR, tak jak to má třeba Česká pošta, s.p.

Co znamená odštěpný závod

Pojem „odštěpný závod“ je zaveden v zákoně o obchodních korporacích. Dříve byla tato forma podnikání známá jako organizační složka. Jedná se o samostatnou účetní a hospodářskou jednotku, má IČO, registraci na finančním úřadě, v případě zaměstnanců i na zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

Oproti ostatním klasickým společnostem vykazuje různé odlišnosti. Především se jedná o absenci právní subjektivity, kdy je odštěpný závod pouze součástí svého zřizovatele. Nejedná se tedy o samostatný subjekt právních vztahů.

Výhody odštěpného závodu:

  • poměrně rychlé založení i zrušení,
  • odpadá povinnost skládat základní kapitál,
  • využívá výhod plynoucích ze smluv o dvojím zdanění,
  • výborná pozice pro rozšíření podnikání do dalších států.

Seznam výhod podnikání formou odštěpného závodu rozhodně není kompletní a konečný. Jaké výhody přinese Vám záleží na Vašem obchodním záměru. Rádi Vám sdělíme další výhody, můžete využít naši bezplatnou konzultaci.

konzultace odštěpný závod

Založení odštěpného závodu

Podání žádosti o registraci odštěpného závodu předchází příprava nejrůznějších dokumentů. Například výpis s informacemi o zřizovateli a jeho rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu, souhlas s umístěním sídla či výpis z katastru nemovitostí.

Dokumenty ze zahraničí musí mít soudní překlad do češtiny. Pokud předložíte dokumenty bez formálních závad, založení odštěpného závodu trvá zhruba 2 až 3 týdny. S přípravou dokumentů pro rejstříkový soud Vám rádi pomůžeme.

Kdo řídí odštěpný závod

V čele závodu stojí tzv. vedoucí odštěpného závodu. Vedoucí je oprávněn jednat ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu. Při této činnosti vystupuje jako zástupce zřizovatele, nejedná se tedy o samostatný statutární orgán. Vedoucí se zapisuje od obchodního rejstříku.

Legislativní úprava

Odštěpný závod se řídí legislativou státu, kde sídlí. Jinými slovy, pokud budete zakládat odštěpný závod v České republice, budete podléhat českým předpisům.

Vyznáme se v předpisech pro podnikání zahraničních společností na území České republiky, kontaktujte nás a rádi Vám sdělíme podrobnější informace a pomůžeme Vám se založením odštěpného závodu.

Cena za založení

Odštěpný závod se zpravidla zakládá podle individuálních požadavků klienta a cena je závislá na konkrétní jurisdikci zřizovatele. Do ceny založení odštěpného závodu se promítají i správní poplatky, poplatky na živnostenském úřadu a obchodnímu rejstříku. Značnou část ceny můžou představovat i překlady dokumentů z cizího jazyka do češtiny. Kdykoliv nás můžete kontaktovat a bezplatně Vám zpracujeme kalkulaci.

konzultace odštěpný závod

Veškerý informační servis Vám rádi poskytneme při osobní schůzce v našich kancelářích v centru Prahy.

Naše služby uvítáte i pokud potřebujete právní poradenství nebo vedení účetnictví. Můžeme Vám být nápomocni i při zakládání offshore společnosti nebo svěřenského fondu. Umíme vyřídit i licenci pro kryptoměny a máme připraveny k prodeji i ready-made společnosti.

Oslovte Parker & Hill, Vašeho partnera pro úspěšné podnikání.

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme