• Úvod
 • Založení odštěpného závodu
CZ & SK společnosti

Založení odštěpného závodu

Odštěpný závod je složkou zahraničního podniku, která nemá vlastní právní subjektivitu, pouze činí právní úkony v zastoupení svého zřizovatele – zahraniční entity. Do obchodního rejstříku se odštěpný závod zapisuje pod názvem zřizovatele s dodatkem „odštěpný závod“. Počínaje účinností tzv. „Nového občanského zákoníku“ nahradil v českém právním řádu organizační složku.

Jednoznačnou výhodou odštěpného závodu je jeho velmi rychlý vznik i zánik. Při zápisu odštěpného závodu do obchodního rejstříku se také neskládá žádný základní kapitál. Zřízení odštěpného závodu je tak pro zahraniční právnickou osobu jednoznačně efektivnější a pružnější řešení oproti založení klasické české společnosti.

založení odštěpného závodu zahraniční právnickou osobou

Přesto je třeba počítat s tím, že založení odštěpného závodu zahraniční právnické osoby trvá cca 2-3 týdny. Záleží, jak rychle jsou ze zahraničí dodány požadované dokumenty pro založení.

Pomůžeme vám se založením odštěpného závodu

Rádi Vám nabídneme naše bohaté zkušenosti při zakládání odštěpných závodů. Se založením odštěpeného závodu a s jeho zápisem do obchodního rejstříku je spojena celá řada formalit, s nimiž se za Vás díky našim zkušenostem snadno vypořádáme.

 • Vyřízení vydání živnostenského oprávnění pro odštěpný závod
 • Jednání před živnostenským úřadem
 • Přípravu veškerých dokumentů, které jsou potřeba pro zapsání odštěpného závodu do obchodního rejstříku
 • Jednání s rejstříkovým soudem

Co budeme k založení odštěpného závodu potřebovat od Vás?

 • Výpis z obchodního rejstříku zakladatele odštěpného závodu dle práva platného ve státě, kde je jeho sídlo.
 • Stanovy zakladatele odštěpného závodu
 • Výpis z katastru nemovitostí ohledně budovy, v níž bude umístěno sídlo odštěpného závodu
 • Souhlas vlastníka s budoucím umístěním odštěpného závodu na této adrese
 • Čestné prohlášení a podpisový vzor osoby navržené do funkce vedoucího odštěpného závodu, případně výpis z rejstříku trestů, dle národnosti navržené osoby vedoucího
 • Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku ze strany zakladatelské společnosti a jeho statutárního orgánu
 • V případě, že budete žádat zastoupení před úřady, též plná moc s úředně ověřeným podpisem

Cena za založení odštěpného závodu

Cenu za náš servis při založení odštěpného závodu získáte na vyžádaní. Cena zahrnuje veškeré náklady související se založením (Notářské poplatky, správní poplatky živnostenského úřadu, obchodního rejstříku, příp. katastrálního úřadu).

zřízení odštěpného závodu kontakt

CZ & SK spoločnosti

Výhody

byrokraciu vybavíme za Vás
viac času pre Vaše podnikanie
kompletný servis vrátane sídla a účtovníctva
odborné poradenstvo zadarmo

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme