• Úvod
  • Najčastejšie kladené otázky

POSTARÁME SE O VÁŠ BUSINESS

Najčastejšie kladené otázky

Máte záujem o naše služby?

Zanechejte nám telefón a my se Vám ozveme

Ceník offshore spoločností
Náš cenník obsahuje kompletné ceny všetkých jurisdikcií, v ktorých zakládáme spoločnosti.
Dôležité je, že naše ceny sú KONEČNÉ. Žiadne ďalšie poplatky Vám za danú spoločnosť nebudu nikdy účtované. V prvom stÍpci našho cenníka sú uvedené v druhom stÍpci. Napríklad: pri kúpe spoločnosti na Seychelách zaplatíte 650€. Každý ďalší následujúci rok zaplatíte predlžovacie poplatky – v tomto prípadě 450€. Náš cenník najdete na tomto odkaze:
Kolko stojí česká spoločnost?
Či už si prajete kúpiť ready-made spoločnosť, alebo si nechať založit úplne novú spoločnosť podľa Vaších špecifických požiadaviek, cena se pohybuje okolo 21.000Kč. Pokiaľ nemáte možnost sídla, máme pre Vás aj výber rozmanitých sídiel. Záleží, čo si od daného sídla predstavujete. Cenník ready-made spoločností (teda predzaložených spoločností, ktoré sú bez podnikateľskej histórie) nájdete na následujúcom odkaze: https://www.parkerhill.sk/cenik-ready-made-spolecnosti/. Pokiaľ máte záujem o založenie spoločnosti na kľúč – kontaktujte nás cez tento formulár. Ohľadom ponuky našich sídel sa pozrite na tento odkaz: https://www.parkerhill.sk/poskytnuti-sidla-a-kontaktni-adresy/.
Sídlo spoločnosti

Sídlo spoločnosti je jeden zo znakov, ktorý vyplýva z pravnej úpravy Českej republiky. Taktiež sídlo slúži predovšetkým ako kontaktná adresa spoločnosti. Na túto adresu sa môžu obracať klienti, dodávatelia a ďalší obchodní partneri spoločnosti, vrátane štátných inštitúcií. Sídlo je z tohoto dôvodu uvedené ako jedna u informacií v českom obchodnom registri. V prípadoch, keď Vaše podnikanie nevyžaduje kancelárie, môžete sídlo spoločnosti uviest na svojej adrese bydliska. Avšak z hľadiska zachovania súkromia a možných kontrol štátnych inštitucií je lepšie rozpätí. Záleží, čo od svojho sídla očekáváte. Podrobnejše informácie sú tu: https://www.parkerhill.sk/sidlo-firmy/.

Koľko stojí vedenie účtovníctva?

Naše účtovnictvo je rozdelené do balíčkov služieb – basic,štandard,profesional. Ďalej zaisťujeme mzdovú aj personálnu evidenciu vrátane konzultacií. Rozpis obsahu jednotlivých balíčkov aj s cenou sú na tomto odkaze: https://www.parkerhill.sk/dane-cenik/.

Čo je bankový účet?

Bankový účet je dnes neoddeliteľnou súčasťou každej českej aj zahraničnej spoločnosti. Máme mnohoročné skúsenosti v oblasti zakladania bankových účtov v zahraničí. Offshore bankové účty môžu byť vedené v EUR, USD ale aj v CZK a ďalších menách. Anonymné bankové účty sú možné založiť aj ako osobné účty pre fyzické osoby. Hlavnou prednosťou takýchto účtov je diskrétnosť a maximálna ochrana osobných údajov. Podmienky pre otvorenie účtu sa vždy menia s ohľadom na nové právne úpravy danej krajiny. Preto nás kontaktujte pre aktuálne informácie, ponuku a cenu offshore bankového účtu.

Čo sú predlžovacie poplatky? / Čo sú obnovovacie poplatky?

Obnovovacie / predlžovacie poplatky sú poplatky, ktoré sa každý rok platia za Vašu offshore spoločnosť. Tento poplatok zahŕňa aktualizáciu informácií, paušálne dane a offshore status. Prehľad týchto poplatkov nájdete v cenníku spoločne s cenami za založenie spoločnosti.

Koľko stojí sídlo pre českú spoločnosť?

Máme rôzne sídla po celej Prahe. Záleží, čo presne od svojho sídla očakávate. Môžete mať také sídlo, kde môžete organizovať valné zhromaždenia spoločnosti spoločne so službami sekretárky a kancelárskym zázemím. Stačí si vybrať. Naše sídla sú od 8.000 Kč do 12.000 Kč za rok. Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://www.parkerhill.sk/poskytnuti-sidla-a-kontaktni-adresy/.

Čo je to offshore?

Offshore je všeobecne známe slovo, avšak výklad tohto slova je občas vysvetlované odlišne a vzniká tak množstvo verzií, pričom nie sú správne či nekompletné. Slovo offshore je v oblasti podnikania a financií odvodené od spoločností, ktoré boli zakladané v krajinách s výhodným daňovým režimom (daňové raje). V súčasnosti ich spája na podnikanie – offshore podnikanie. Základom takéhoto podnikania je podnikateľská aktivita mimo územia registrácie firmy. Podstatou celého je, že daná jurisdikcia k sebe dostáva medzinárodný kapitál protislužbou výhodného daňového režimu a právnej istoty. Podrobnejšie informácie k offshore podnikaniu ak založeniu vlastnej offshore spoločnosti nájdete na  https://www.parkerhill.sk/offshore-spolecnosti/.

Koľko stojí offshore spoločnosť?

Prvá vec, ktorú potrebujete poznať je, v akej krajine si chcete založiť spoločnosť. Cena za založenie je odvodená od jurisdikcie a jej špecifikácie. Pre každú offshore spoločnosť sú charakteristické dve ceny – prvá cena za založenie spoločnosti a potom cena za predĺženie spoločnosti. Cenu za založenie nájdete v našom cenníku v prvom stĺpci, predlžovaciu cenu nájdete v druhom stĺpci. Pri každej jurisdikcii je odkaz, kde nájdete popis a charakteristiku – https://www.parkerhill.sk/cenik/

Ako založiť fond?

Založenie investičného fundu zameraného na investície do nehnuteľností alebo do nehnuteľnostných spoločností nie je jednoduchým procesom. Predstavíme Vám všeobecný opis platnej právnej úpravy, z ktorých proces vychádza a tiež jednotlivé fázy založenia fondu. Cena za takýto fond je vždy individuálna a je určená po osobnej schôdzke, kde sa špecifikujú podrobnosti budúceho fondu. Prečítajte si základné informácie tu: https://www.parkerhill.sk/zalozeni-fondu/.

Čo je to trust?

Trust či trustový fond je právny inštitút, ktorý je tradičným inštitútom už mnoho storočí. Jeho pôvod nejdeme v anglosaskom práve. Jednoducho povedané trust je forma právneho vzťahu medzi jeho zakladateľom a určeným správcom trustu. Zakladateľ trustu vyčlení a zverí svoj majetok do starostlivosti menovaného správcu trustu. Správca trustu potom s majetkom nakladá spôsobom, ako by sám bol vlastníkom. Robí takto však v prospech tretej osoby (omysleného, ktorý je určený zakladateľom trustu). Podrobnejšie informácie a možnosti založenia nájdete na tomto odkaze: https://www.parkerhill.sk/trust-hedge-fund/.

Cenník českých spoločností

Na odkaze nájdete cenník českých ready-made spoločností, ktoré sú založené za účelom následného prevodu na nového vlastníka na okamžité podnikanie. Naše ready-made spoločnosti sú bez podnikateľskej histórie, nemajú žiadne záväzky a pohľadávky. Majú plne splatený základné imanie a majú zapísanú širokú škálu živností. https://www.parkerhill.sk/cenik-ready-made-spolecnosti/. Pokiaľ si prajete spoločnosť so zvláštnou špecifikáciou, obráťte sa priamo na nás a my Vám takú spoločnosť založíme.

Ako založiť anonymný účet?

Vo väčšine prípadov sa anonymný účet dá otvoriť u finančných spoločností, ktoré nemožno označiť za banku. Finálny produkt – účet však nie je na prvý pohľad rozoznateľný od klasického účtu v banke. Avšak aj tu je potreba, aby bol účet otvorený na konkrétnu osobu či spoločnosť – teda zhodnú zhodu účtu logicky skryť nemožno. Vzhľadom k častým zmenám v oblasti účtu je vždy potrebné riadne bankové informácie. Teda podrobnejšie informácie o takomto type účtu je možné zistiť na osobnom bezplatnom stretnutí, a to vrátane ceny za založenie.

Koľko stoja právne preklady?

Cena za overený preklad sa vždy stanovuje podľa špecifík danej pohľadávky. Zaisťujeme preklady aj v skrátenej lehote. Sme schopní vám poslať cenovú ponuku do jedného pracovného dňa. Pre podrobnejšie informácie navštívte tento odkaz: https://www.parkerhill.sk/soudni-preklady/, poprípade nás kontaktujte cez e-mail či telefonicky.

Koľko stojí konzultácia?
Naše konzultácie sú vždy bezplatné. Stačí nás kontaktovat  a dohovoriť si osobné stretnutie na našej adrese.
Koľko stojí daňové poradenstvo?

Daňové poradenstvo vrátane vedenia účtovníctva je rozložené do niekoľkých balíčkov. Balíčky máme basic, štandard a profesional. Podrobnosti o každom balíčku a jeho cenách nájdete tu https://www.parkerhill.sk/dane-cenik/.

Čo je to odštepný závod?

Odštepný závod je zložka zahraničného podniku. Samotný odštěpný závod nemá právnu subjektivitu a iba robí právne úkony v zastúpení svojej zahraničnej entity. Odštepný závod vždy nesie názov zriaďovateľa spoločne s dodatkom “odštepný závod”. Odštěpný závod vzniká aj zaniká veľmi rýchlo.

Pri vzniku odštěpného závodu nie je potrebné skladať základné imanie. Preto je založení odštěpného závodu Preto je založenie odštepného závodu pre zahraničnú entitu oveľa efektívnejšie, než založenie klasickej českej spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú na tomto odkaze:  https://www.parkerhill.sk/zalozeni-odstepneho-zavodu/.

Co je to onshore?

Onshore společnosti nejsou v tomto formátu tak známé, ale jsou nezbytnou součástí pojmu offshore společnosti. Onshore společnost je společnost registrovaná v jurisdikci, která se neřadí mezi daňové ráje. Jsou to zpravidla evropské země nebo státy severní Ameriky. Jedná se o jurisdikce, které mají transparentní veřejné rejstříky. Dá se tedy říct, že onshore společnosti jsou protikladem offshore společnosti. https://www.parkerhill.sk/onshore-spolecnosti/.

Čo je super-legalizácia

Termínom superlegalizácie rozumieme tzv. vyššie overenie listiny. Účelom superlegalizácie je osvědčit pravost a platnost danej listiny vo vzťahu k cudzine. Zahraničné štátne orgány totiž samozrejme nemôžu poznať všetky úradné postupy a formy cudzích dokumentov. Pokiaľ však cudzí štát takýto dokument (napr. rodný list, vysvedčenie či výpis z registra trestov) vyhlási za pravý práve formou použitia superlegalizácie, cudzí štát takýto dokument následne prijme bez jeho ďalšieho skúmania.

V praxi sa tak na takej listine (ktorá býva súdne preložená) overí pravosť podpisov a úradných pečiatok, čo vykonáva v rôznych úrovniach ministerstva či konzulárne úrady.

Z veľké však celý proces super-legalizácie nahradila tzv. apostila. Jedná sa o overovaciu doložku, ktorú Ministerstvo spravodlivosti alebo Ministerstvo zahraničných vecí opatrí daný dokument a ten je priamo použiteľný v zahraničí, a to bez ďalšieho. Celý proces je tak rýchlejší a lacnejší.
Dôležité je však pripomenúť, že listina opatřená apostilou  bude takto uznaná iba v štáte, ktorý je členom tzv. Dohovoru o apostile (v tomto období ich je zhruba 100). Apostila sa najčastejšie vydáva v úradnom jazyku štátu, ktorý danú listinu zaobstaral, niekedy i dvojjazyčne. V prípade jej použitia v cudzom štáte je potom potrebné ju nechať taktiež preložit.
Ďalšie informácie zde.

Zaujíma vás viac?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Požiadajte o bezplatnú konzultáciu

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme

Komplexnosť

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštívte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastúpenie pre ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme