• Úvod
  • Offshore spoločnosti
Offshore společnosti

Offshore spoločnosti

Pokud chceme plně docenit výhody offshore společností, je důležité se důkladně seznámit se samotnou podstatou termínu offshore společnost. Co vlastně je offshore společnost je a k čemu slouží? Offshore společnost je taková společnost, která své aktivity vykonává v jiné zemi (jurisdikci), než v jaké je založena.

Nejde přitom jen o špendlík na mapě. Podstatné je, že offshore společnost je založena podle práva konkrétní země. Takovou zemí bude pro offshore společnost typicky země, která pro konkrétní typ podnikání poskytuje mimořádné daňové výhody. Jurisdikcím, ve kterých se offshore společnosti kvůli daňovým výhodám zakládají, se říká také daňové ráje.

Základem offshore společností je, že podnikatelská aktivita offshore společností je uskutečňována mimo území, ve kterém jsou společnosti registrovány. Pokud podnikatelská aktivita společnosti probíhá na území, kde je společnost registrována a jehož právnímu režimu podléhá, nejedná se o offshore společnost, ale o onshore společnost.

To platí i v případě, kdy by daňový režim pro konkrétní druh podnikání byl pro domovskou společnost mimořádně daňově výhodný. Takovým případem může být například stát Delaware v USA, který je oblíbeným sídlem amerických společností.

Proč daňové ráje poskytují útočiště offshore společnostem? Řada států má dlouholetou tradici v poskytování svého právního prostředí pro účely offshore podnikání zahraničním společnostem.

Máte konkrétní požadavky, které od offshore společnosti očekáváte? Kontaktujte nás, poradíme vám tu nejvhodnější lokalitu.

Existuje dokonce i speciální typ právního uspořádání, které tyto země vyčlenily pro účely offshore podnikání. Jedná se o tzv. international business company (IBC). U IBC se obvykle počítá s tím, že bude svou podnikatelskou činnost vykonávat výhradně v rámci offshore podnikání, tedy mimo hranice jurisdikce, v níž je založena.

Domovský stát, kde je taková offshore společnost registrována, k sobě tak dostává mezinárodní kapitál a jako protislužbu poskytuje offshore společnosti zvýhodněný daňový režim a právní jistoty.

Jsou offshore společnosti legální?

Každý daňový ráj (jurisdikce) je vždy specifický, a proto režim zdanění příjmů společnosti a zdanění dividend se může lišit, avšak obecně platí, že daňové zatížení je podstatně nižší než v České republice. Je ovšem takové uspořádání legální?

Ano, a to za předpokladu, že důkladně znáte nejen právní řád zemí, kterých se bude Vaše offshore podnikání týkat, ale i praxi orgánů, které budou o Vaší offshore společnosti nebo struktuře rozhodovat. Pro každý typ offshore podnikání se hodí jiná země a jiný režim.

Daňové ráje, kde jsou offshore společnosti nejčastěji zakládány, s tím počítají. Často samy kladou nároky na to, aby offshore společnosti v nich založené nesloužily k nezákonné činnosti. Usilují totiž o pozitivní reputaci v mezinárodním společenství.

Jen zkušený registrační agent, který zná problematiku jednotlivých typů offshore podnikání i místní poměry v jednotlivých offshore jurisdikcích, Vám může doporučit to nejlepší řešení právě pro Vaše offshore podnikání. Pokud investujete do kvalitního řešení, odměnou Vám bude získání výhod offshore jursdikce za současného zachování přístupu k libovolnému trhu, kde chcete vyvíjet podnikatelskou aktivitu.

Pro efektivní daňovou optimalizaci je tedy potřeba vytvořit adekvátní offshorovou strukturu, která Vám zabezpečí anonymitu vlastnické struktury offshorové společnosti (popřípadě celého holdingu) a správné optimální fungování.

Právě anonymita je dalším zásadním benefitem offshore společností. Státy, které se na offshore podnikání specializují, často chrání citlivé informace svých společností a zřídkakdy sdílí tyto informace v rámci mezinárodní výměny daňových informací.

Výsledkem zřízení offshore společnosti nebo struktury v těchto jurisdikcích tak bude značné snížení daňové zátěže a posílení ochrany Vašeho majetku i soukromí.

Offshore společnost snadno a rychle

Offshore společnost lze získat ve formě tzv. ready-made offshore společnosti. Jedná se o takové společnosti, které jsou již založené, ale nevykazují žádnou aktivitu. Ready-made offshore společnosti jsou bez podnikatelské historie a čekají na převedení na nového vlastníka. Jsme schopni pro Vás vybrat některou z našich ready-made offshore společností, která bude vhodná pro Vaše podnikání.

Máte specifické požadavky ohledně offshore společnosti, kterou chcete využít ve Vaší podnikatelské struktuře? Pak pro Vás rádi založíme offshore společnost přímo na míru. Výhodou je perfektní přizpůsobení Vašim požadavkům a potřebám.

Máme mnoho zkušeností se zakládáním a správou offshore společností, a tudíž jsme schopni navrhnout tu nejlepší strukturu dle Vašich požadavků přesně pro Vás. Ať už se zabýváte mezinárodním obchodem, chcete offshore společnost využít pro holdingovou strukturu, nebo máte zájem o benefity, které offshore společnost skýtá ve sféře duševního vlastnictví, vždy pro Vás budeme mít vhodné řešení.

Kontaktní formulář

Mezi jurisdikce, ve kterých zakládáme společnosti, patří například Seychely, Velká Británie, Kypr, Hong Kong a další. Celkem otevíráme offshore společnosti ve 24 jurisdikcích.

Výhody založení offshore společnosti

  • Optimalizace daňových základů -při využití offshore společností můžete výrazně ušetřit na daních. V některých jurisdikcích se můžete dostat až na nulové daňové zatížení.
  • Anonymita – další výhodou offshore společnosti je využití naprostého soukromí a anonymity vlastnictví u společnosti v daňovém ráji.
  • Ochrana Vašeho majetku – nemovitosti i movitý majetek lze vlastnit s využitím offshore společnosti.
  • Zlepšení Vaší image – využíváním zahraniční společnosti zlepšíte svou image v očích svých obchodních partnerů. Offshore společnost se vyplatí i v případě obchodování s mezinárodními obchodními partnery.

V jaké zemi vám založíme offshore společnost?

Seychely – vysoce oblíbené místo pro zakládání offshore společností. Založení společnosti lze vyřídit do 48 hodin. Cena zřízení offshore společnosti na Seychelách je pouze 850 EUR.  Není zde žádná zbytečná administrativa a samozřejmě nulové daně. Více informací o této jurisdikci – zde.

Estonsko – hlavní výhodou offshore firmy v tomto státě je přístup k trhům EU díky členství tohoto státu v EU. Estonsko má navíc uzavřeno velké množství smluv o zamezení dvojího zdanění. DPPO je 0 % v případě, že použijete zisk pro rozvoj společnosti.

Destinace je oblíbená i díky nízké míře byrokracie a možnosti elektronické komunikace s úřady. Více informací o offshore jurisdikci – zde.

Máte konkrétní požadavky, jejichž splnění od offshore společnosti očekáváte? Kontaktujte nás, poradíme Vám tu nejvhodnější jurisdikci.

Cena offshore společností

Jsme registračním agentem od roku 1996. Mezi výhody společnost Parker & Hill patří zkušenosti, dlouhodobé působení na trhu a především konečné ceny. Ceny offshore společností, které jsou k nalezení na webu, jsou konečné a žádné další poplatky již Vám za danou službu nebudou účtovány. Ukázka cen offshore společností v některých destinacích:

  • Společnost v Belize: 750 EUR
  • Společnost v Estonsku: 1100 EUR
  • Společnost na Mauritiu: 1800 EUR

Kompletní ceník pro offshore společnosti najdete zde.

Váháte nad založením offshore společnosti? Neváhejte nás kontaktovat. Naše konzultace jsou bezplatné a nezávazné. Poskytneme Vám základní informace a navrhneme offshore společnosti a struktury vhodné pro Vás a Vaše podnikání. Rádi Vám pomůžeme.

Offshore spoločnosti

Výhody

vstup na medzinárodný trh
daňové úľavy
menej administratívy
vrátane vedenia účtovníctva

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme