Čo je offshore?

Čo je offshore?

Ak sa pýtame, čo je offshore, treba sa najskôr pozrieť na význam samotného slova offshore. Pojem offshore vznikol spojením dvoch anglických slov, ktorými sú off a shore. Off tu chápeme v zmysle „mimo“ a shore znamená pobrežie, breh.

Jedna definícia slova offshore teda je, že ide o také podnikanie, pri ktorom je obchodná spoločnosť založená mimo (mimo pobrežia/brehu) štátu, v ktorom vykonáva svoju činnosť. Subjekt je v takom prípade registrovaný v zahraničí. Pri spomínanej otázke a pri hľadaní definície offshore, sa ďalej uvádza spojenie s podnikaním, zakladaním obchodných spoločností v daňových rajoch.

Ako daňový raj je označovaný štát s nízkou daňovou záťažou, priaznivým daňovým režimom a istou právnou istotou. Ďalší pojem spojený so zahraničným podnikaním, je offshoring.

Definícia offshoring – tak označujeme situáciu, keď podnikateľský subjekt presunie svoju výrobu do zahraničia. Môže sa tak stať za účelom daňovej optimalizácie, zníženia výrobných nákladov, lepšej efektívnosti a pod. Aj českí podnikatelia sa stále častejšie pýtajú a zháňajú po offshore podnikaní, pretože sa snažia čo najviac ušetriť na nákladoch plynúcich na administratívu, dane, poprípade ďalšie oblasti s tým spojené.

Jeho výhody?

Výhody offshore podnikania sú mnohé. Okrem už spomenutých daňových záležitostí, je to napríklad aj fakt, že budete mať svoju firmu (pre poriadok uvádzame, že výraz „firma“ tu neznamená názov, ale spoločnosť ako takú) založenú v štáte, s ktorým má krajina, do ktorej chcete sa svojimi výrobkami/službami expandovať, lepšie obchodné (alebo ekonomické, diplomatické a pod.) vzťahy ako s Vašou, do tej doby domovskou krajinou.

Offshore ponúka viaceré možnosti. Než sa rozhodnete ich naplno využiť, je dobré si okrem zistenia toho, čo je offshore, rozmyslieť aj ďalšie kroky. Napríklad aká jurisdikcia je pre Vás vhodná, akú korporátnu štruktúru zvoliť a pod. Každá jurisdikcia má potom svoje špecifické výhody, podľa rôznych druhov podnikania. Vďaka našim mnohoročným skúsenostiam s offshore podnikaním Vám ochotne poradíme so všetkým, čo sa k tomu, čo je offshore viaže.

offshore

Offshore spoločnosti

Výhody

vstup na medzinárodný trh
daňové úľavy
menej administratívy
vrátane vedenia účtovníctva

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme